Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler SAM?M?YET ANLATILMAZ, YA?ANIR

PostHeaderIcon

4
Edirnenin Meri ?lesine ba?l? Kpl Belediyesi ile Meri Mftl?nn dzenledi?i kutlu do?um program?nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? Samimiyet anlat?lmaz, ancak ya?an?r dedi. Kpl Belediyesi Kltr Merkezi Salonunda dzenlenen programa Sa?l?k Bakan? Dr. Mehmet Mezzino?lu, Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne Valisi Hasan Duruer, Meri Kaymakam? Mehmet Nurullah Karaman, Meri Mfts Abdlkadir Bo?al, Kpl Beled
iye Ba?kan? Salih Derinin yan? s?ra yzlerce Kpll peygamber sevdal?s? kat?ld?.

Kpl Lisesi Mdr Y?ld?ray Ocak?n sunumunu yapt??? programda, kendisinin de Merili oldu?unu hat?rlatan Hasan Gm?, Merililerle bir arada Peygamber Efendimizi anman?n mutlulu?unu ve heyecan?n? ya?ad???n? syledi. Hasan Gm?, bu y?l kutlu do?um kutlamalar?n?n temas?n?n samimiyet oldu?unu belirterek, dinin bir nasihat ve samimiyet oldu?unu ancak samimiyetin anlatmakla de?il, hal ve tav?rlarla insan?n hayat?nda ya?ayarak gsterebilece?i bir haslet oldu?unu kaydetti.

Yo?un bir ilgi ile takip edilen program sonunda Hasan Gm?e plaket takdim edildi.

1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı