Anasayfa Vakf?m?z Kurucular

PostHeaderIcon Kurucular

Vak?f Kurucular? bu kategori alt?nda yer al?r...
Başlık Filtresi     Göster 
Sayı İçerik Başlığı Gösterim
1 BA?YAZI 1973
2 Hasan GM? 1716
3 Fatih EREL 1600
4 Sebahattin B?LG? 1442
5 Muharrem ?NAN 1561
6 Ferhat YAZ 1544
7 ?akir ESEND?R 1625
8 Mehmet BLK 1427
9 Nail YILMAZ 1239
10 Hasan KIRIK 1308
11 ?kr E?ME 1639
 
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı