Anasayfa Faaliyetler E?itim

PostHeaderIcon E?itim Faaliyetleri

PostHeaderIcon Akademi Edirne E?itimciler ve Konu Ba?l?klar??

MART

HAFTA

SEM?NER

KONU?MACI/DAVETL?

YER

TAR?H

SAAT

4. HAFTA

KRESELLE?EN DNYADA TRK?YE

Prof. Dr. E. Nazif GRDO?AN

Emekli ?retim yesi - Yazar

Edirne

Mimar Sinan Vakf?

Balkan Kltr Merkezi

29. 03. 2014

14:00-15:00

GEM??TEN GNMZE G?R???MC?L?K KLTRܔ

Kamil BERSE

Dersaadet Kltr, Edebiyat, Dil, Sanat ve Tan?t?m Platformu Ba?kan?

15:00-16:00

ay Sohbeti

Kat?l?mc? ?renciler

16:00-17.00

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

IMG 4297Vakf?m?z?n dzenledi?i anakale Ruhu konulu konferansta konu?an gazeteci yazar ve fikir adam? Mehmed Niyazi anakkale dn hkmn icra etti, bugn hkmn icra ediyor ve yar?n da hkmn icra edecektir dedi. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programa ba?ta Vakf?m?z?n kurucusu Hasan Gm? olmak zere Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, ?l Milli E?itim Mdr Hseyin zcan, ?l Genlik ve Spor Mdr Serhat Ocak, Vergi Dairesi Ba?kan? ?smail Aslan, Ziraat Bankas? Blge Mdr Mahmut ?encan, D??i?leri Bakanl??? Edirne Temsilcili?inden Sinan Cem Ba?, Byk Birlik Partisi ?l Ba?kan? Arif Kro?lu ile birlikte sivil toplum kurulu?lar? yetkililerinin yan? s?ra ok say?da izleyici kat?ld?. anakkale Mah?eri isimli roman?yla kamuoyunun yak?ndan tan?d??? Mehmed Niyazinin anakkale sava??n?n e?itli ynlerini anlatt??? duygu ve heyecan ykl konu?mas? salon d???na da ta?an yzlerce ki?i taraf?ndan byk bir ilgi ile takip edildi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon S?YER OKUMALARININ KONU?U FEH?M AHMET OLDU

IMG_3647Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen ve Vakf?m?z kurucu ba?kan? Hasan Gm?n kat?l?m?yla her hafta pazar gn gerekle?tirilen Siyer Okumalar? program?n?n ?ubat ay?n?n son haftas?ndaki konu?u Bat? Trakyadan Gmlcine Mft Yard?mc?s? Fehim Ahmet oldu. 26 ?ubat 2012 gn Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programda Fehim Ahmeti takdim eden Hasan Gm? Bugnlerde yapaca??m?z umre ziyaretine gidi? gnmz belli olmad??? iin program? devam ettirmesi iin Fehim Ahmeti davet ettim. Fehim Ahmet Hoca, Vakf?m?z?n kurulu?unda eme?i olanlardan ve Vakf?m?z?n ilk mezunlar?ndand?r. Kat?ld??? iin te?ekkr ediyoruz dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon EL-FIKH UL-EKBER DERSLER?

fkhul_ekber-dilimiz_klt_016
Rumeli Genlik Grubu taraf?ndan genlere ynelik olarak dzenlenen inan sistemimizin temellerini konu alan seminer program? tamamland?. Sekiz haftada sekiz ayr? oturum halinde Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilen derslerde Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, ?mam-? Azam Ebu Hanifenin el-F?kh ul-Ekber isimli, ehl-i snnet inanc?n?n esaslar?n? k?sa fakat zl bir ?ekilde a?klayan kitab?n? okuyarak a?klamalarda bulundu. Program ba?ta niversite ?rencileri taraf?ndan olmak zere yo?un ilgi ile takip edildi.

Haberin devam? iin t?klay?n?z.

 

PostHeaderIcon FET?H KONFERANSI

 

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı