Anasayfa Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon

1
Edirne Roman Dernekleri Federasyonu (Romdef), 2013 y?l?nda Roman toplumuna yap?lan katk?lardan dolay? Vakf?m?za plaket verdi. Baz? kamu kurum ve kurulu?lar? ile Edirnede faaliyet gsteren yerel ve ulusal bas?na da dl verdiklerini belirten Romdef ba?kan? Erdem G?mgler katk?lar? iin Vakf?m?za te?ekkr etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Ak Parti Edirne Belediye Ba?kan Aday? Prof. Dr. Ahmet Gn?en Vakf?m?z? ziyaret etti. 30 Mart 2014 te yap?lacak mahalli seimlerle ilgili al??malar? kapsam?nda beraberinde partililerle birlikte Vakf?m?z? ziyaret eden Prof. Gn?en, Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? ve Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir ile gr?erek kat?l?mc?lara hitap etti.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon VAKFIMIZDA MEVL?D KAND?L?

7
Peygamber Efendimizin dnyaya te?riflerinin y?l dnm olan mevlid kandili, Vakf?m?z taraf?ndan dzenlenen ve her ya?tan yo?un kat?l?m?n oldu?u co?kulu bir programla kutland?. Programda yapt??? duygu ykl konu?mas?nda, Peygamberimizin pazar? pazartesiye ba?layan gece do?du?unu ve bu y?lda mevlid kandilinin ayn? zamana rastlad???n? hat?rlatan Hasan Gm? Dnyan?n en sevilen insan? hi ?phesiz Efendimizdir. Takip edecek bir rnek ve lider arayan,
liderler lideri, kusursuz ve mkemmel bir nder olan peygamber Efendimize bakmal? ve Onu takip etmeli dedi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Romanya Mslmanlar? Mfts Murat Yusuf Vakf?m?z? ziyaret etti. Balkan Kltr Merkezinde gerekle?en ziyarette Mft Murat Yusuf, Hasan Gm? ile de bir araya gelerek kar??l?kl? gr? al??veri?inde bulundu. 1990 l? y?llarda ?mam Hatip Lisesi e?itimi iin Edirne'de bulundu?unu hat?rlatan Mft Murat Yusuf, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Hasan Gm?'n, kendisi iin nemli bir yere sahip oldu?unu kaydetti. Romanya Mslmanlar?n?n durumu ile ilgili bilgi alan Hasan Gm? de ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirdi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon 740. VUSLAT YILINDA HAZRET-? MEVLANA

5
Hazreti Mevlana Celaleddin-i Ruminin ahirete irtihalinin 740. y?ldnm vesilesiyle dzenlenen programda konu?an Hasan Gm? Kltr ve medeniyetimizin en nemli dinamiklerinden biri olan Hazret-i Mevlanay? tan?mayan, kltr ve medeniyetimizi de tan?yamaz dedi.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 6 - 37
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı