Anasayfa Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon Haber ve Duyurular

PostHeaderIcon

1
Edirnenin kuzey kom?usu olan Bulgaristan?n Yanbolu (Yambol) ilinde ya?ayan Mslmanlara Vakf?m?z destek oluyor. Yambolun merkezinde bulunan ve 15. yzy?ldan kalma Osmanl? eseri olan tarihi Eski Camiin (Ebubekir Camii) yan?nda bulunan bir blm Vakf?m?z gnlllerinin katk?laryla ktphane ve okuma salonu olarak dzenlenecek. Konuyla ilgili Vakf?m?z taraf?ndan Yambola bir ziyaret gerekle?tirildi. Ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne ?
l Genel Meclisi yesi ve Edirne St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, Trakya niversite ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Mustafa ?entrk ve Ak Parti Edirne ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahveden olu?an heyet, Yambol Vali Yard?mc?s? Ahmed Mehmedov, Hak ve zgrlkler Partisi Yambol ?l Ba?kan? Erol merov ile birlikte yerinde tespit ve incelemelerde bulundu.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Geti?imiz gnlerde Bosna Hersekte etkili olan yo?un ya???lar?n sel ve heyelana yol at??? afetle ilgili Vakf?m?z gnlllerinin deste?iyle haz?rlanan yard?mlar yola ?kt?. Trakya ?efkateli Derne?inin de destek verdi?i yard?mlar, Gostivar Gen Kalemler Derne?inin organizasyonuyla Makedonyadan gnderiliyor. ?inde bebek malzemelerinin yan? s?ra e?itli g?da ve temizlik maddelerinin yer ald??? adet t?r dolusu malzeme Bosna Hersekte afetzedelere ula?t?r?lacak.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Mira Kandilinizi tebrik eder, hay?rlara vesile olmas?n? Cenab-? Mevladan niyaz ederiz.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Gen Kalemler Derne?i i?birli?i ile Makedonyan?n Gostivar ?ehrinde dzenlenen kutlu do?um program?na kat?ld?. Makedonyada e?itli temaslarda bulunan Hasan Gm? Do?u Makedonyada Dedeli Kyn ziyaret ederek ??tipte bulunan Kad?n Ana Camiinde dzenlenen programda ??tipli Mslmanlara hitap etti. Hasan Gm? ve beraberindeki heyet skpte Trkiye Cumhuriyeti skp Bykelili?i, Matsite
b (Makedonya Trk sivil Toplum Te?kilatlar? Birli?i), Ensar Derne?i, Vrapi?tede bulunan Selamet Derne?i ve Gostivar A?a?? Banisada bulunan Gen Kalemler Derne?ini de ziyaret ederek yetkililerle gr?t.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BA?IMIZ SA?OLSUN

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, geti?imiz gnlerde Manisan?n Soma ilesinde bulunan maden oca??nda meydana gelen elim olayla ilgili olarak ba?sa?l??? diledi. Hasan Gm?, Balkan Kltr Merkezinde Cuma gecesi dzenlenen sohbet program?n?n ard?ndan yapt??? hatim duas?nda, vefat edenlerin hkmen ?ehit olmalar?n? mit ettiklerini belirterek .Vefat edenlere Cenab-? Allahtan rahmet diliyoruz, yak?nlar?n?n ve milletimizin ba?? sa?olsun dedi.

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>
Sayfa 2 - 37
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı