Anasayfa Sohbetler

PostHeaderIcon Sohbetler

PostHeaderIcon

?slamla ilk ?ereflenen birok byk sahabenin gen oldu?unu belirten Hasan Gm? Bizim medeniyetimiz bir genlik hareketi olarak ortaya ?km??t?r. dedi. Et-Tergb vet-Terhb isimli hadis kitab?ndan yapt??? derslere devam eden Edirne Mimar Sinan Vakf? kurucu ba?kan? Hasan Gm?, 27 May?s 2010 Per?embe gn Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezinde dzenlenen programda ?slam?n genli?e verdi?i neme dikkati ekti.

Devam?n? oku...

 

PostHeaderIcon KUTLU M?SAF?R HO? GELD?N.

Hicri 1429 y?l?n?n kutlu misafiri Ramazan-? ?erif evlerimize ho? geldin. lkemize, dnyam?za ho? geldin. Safalar, rahmetler, ma?firetler, mjdeler, heyecanlar, co?kular getirdin.
Ramazan Devr-i Peygamberi (S.A.V)den bugne 1428 defad?r ?ereflendiriyor mmet-i Muhammedi. ?lahi bir misafir olarak geliyor. Misafir gitti?i yere bo? gitmez. Hediyelerle gider. Geldi?i yerin en sekin hediyelerini sunar hane sakinlerine. Ramazan, kendini bize gnderen Rabbimizin bykl?ne uygun hediyelerle geldi.
Hediyeleri bize sunacak misafir hediyelerle gelir. Ama ayn? zamanda hrmet ve sayg? bekler, ilgi bekler. ?n?allah de?erli misafirimiz bizden de hrmet ve ilgi grecek ve bayramda geldi?i huzura tekrar dnecek.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Fetihte ?stanbul'a giri? 29 May?s 2008 ?stanbul fethinin 555. y?ldnm. Peygamberler yalan sylemez, konu?tuklar? do?rudur, yapt?klar? do?rudur, gelece?e ynelik vaad ettikleri do?rudur. Peygamber Efendimizin ?stanbulun fethi mjdesi de do?ruydu. Ancak gerekle?mesi iin 827 y?l beklendi. vlm? komutan olmay? kim arzu etmez. Bu vgye mazhar olmak iin 28 defa ?stanbul fethine te?ebbs edildi.

Ltfa eren elebi Mehmet Han o?lu Sultan Murat Han o?lu Sultan Mehmet Han oldu. Fatih Sultan Mehmet, 27-28 Mart gecesi 1432de Edirnede do?du. Annesi Hatice Alime han?md?r. Babas? ve annesinin zel ilgisiyle ocuklu?undan itibaren ok iyi yeti?tirildi. Dini ve dnyevi bilgileri en yetkili ?ahsiyetlerden ald?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Merhum Prof.Dr. M. ESAD CO?AN Hoca Efendi

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

"Zulmden sak?n?p ka?n?n?z. nk zulm, k?yamet gnnde zalime zifiri karanl?k olacakt?r. Cimrilikten de sak?n?n?z. nk cimrilik sizden nceki mmetleri helak etmi?, onlar? birbirlerinin haks?z yere kanlar?n? dkmeye, haramlar?n? helal saymaya sevketmi?tir."[Mslim, Birr 56]

A?klamalar
Zulm, bir ?eyin gere?ini de?il de z?dd?n? yapmak, hakk? yerli yerine koymamak diye tarif edilir. Zulm, ba?kas?n?n hakk? zerinde haks?z bir tasarrufta bulunmak, herhangi bir konuda haddi a?makt?r. Haks?z yere ba?kas?n?n mal?n? almak, ?rz?na, namusuna sata?mak gibi uygunsuz davran??lar, zulm diye adland?r?l?r.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>
Sayfa 2 - 4
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı