Bu y?l vekalet yoluyla kurban kesim kampanyam?z?n kay?tlar? ba?lad?. Yurt ii ve yurt d???nda yap?lacak kesimler iin tek fiyat 400 tl (140 Euro) olarak belirlendi. nceki y?llarda yurt ii ile birlikte Bulgaristan ve Makedonyada da ba?ar?l? kurban organizasyonlar? gerekle?tiren Vakf?m?z bu y?l S?rbistann?n Sancak blgesinde de kesim yapacak. Edirnede kesilecek kurbanlar?n etleri ihtiya sahibi ailelerin yan? s?ra Vakf?m?z?n misafirhanelerinde kalan yksek ?renim ?rencilerinin ihtiyalar? iin kullan?lacak. Kurban kampanyas? kay?tlar? iin irtibat telefonlar? ?yle:

0 284 213 06 03 0 506 626 92 22 0 542 521 26 27