Kompozisyon Yarişmasi Başladi

Vakfımız, 2011 Vakıf Medeniyeti ve Eğitim Yılı kapsamında yapılacak Vakıflar haftası kutlamalarına bir konferans ve ödüllü kompozisyon yarışması ile katılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Edirne’de bulunan lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Vakıf Düşüncesinin Işığında Eğitim” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren yarışmacılara netbook bilgisayar, cep telefonu ve mp 4 çalar gibi ödüller verilecek. 2008 Yılı Başbakanlık Vakıf İnsanı ödülü sahibi ve Vakfımız kurucu başkanı Hasan Gümüş de 14 Mayıs 2011 günü Balkan Kültür Merkezi’nde “Vakıf ve Eğitim” konulu bir konferans verecek. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri de aynı gün konferans programından sonra sahiplerine verilecek.

HaberlerDuyurular

Vakfımız, 2011 Vakıf Medeniyeti ve Eğitim Yılı kapsamında yapılacak Vakıflar haftası kutlamalarına bir konferans ve ödüllü kompozisyon yarışması ile katılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Edirne’de bulunan lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Vakıf Düşüncesinin Işığında Eğitim” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren yarışmacılara netbook bilgisayar, cep telefonu ve mp 4 çalar gibi ödüller verilecek. 2008 Yılı Başbakanlık Vakıf İnsanı ödülü sahibi ve Vakfımız kurucu başkanı Hasan Gümüş de 14 Mayıs 2011 günü Balkan Kültür Merkezi’nde “Vakıf ve Eğitim” konulu bir konferans verecek. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri de aynı gün konferans programından sonra sahiplerine verilecek.

Vakfımız, 2011 Vakıf Medeniyeti ve Eğitim Yılı kapsamında yapılacak Vakıflar haftası kutlamalarına bir konferans ve ödüllü kompozisyon yarışması ile katılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Edirne’de bulunan lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Vakıf Düşüncesinin Işığında Eğitim” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren yarışmacılara netbook bilgisayar, cep telefonu ve mp 4 çalar gibi ödüller verilecek. 2008 Yılı Başbakanlık Vakıf İnsanı ödülü sahibi ve Vakfımız kurucu başkanı Hasan Gümüş de 14 Mayıs 2011 günü Balkan Kültür Merkezi’nde “Vakıf ve Eğitim” konulu bir konferans verecek. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri de aynı gün konferans programından sonra sahiplerine verilecek.

 

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler şöyle:

KONU                       : Vakıf Düşüncesinin Işığında Eğitim

HEDEF KİTLE         : Bu yarışma, Edirne İli genelinde bulunan lise ve dengi okul öğrencilerine yöneliktir.
AMAÇ                       : Lise öğrencilerinin vakıf kültürü ile bütünleşen eğitim olgusuna dair özgün düşünceler ortaya koymalarını sağlamak.

İÇERİK                     : Geçmişte oluşan sosyal sorunlara üretilen çözümlere bakarak bugüne dair yeni çözüm önerileri ve sosyal projeler üretmek mümkündür. Bizim tarihimize bu açıdan bakıldığında vakıfların sosyal sorunları çözmede özgün ve önemli görevler üstlendiği görülecektir. Bu sebeple birey ve toplumu ilgilendiren en önemli konulardan biri olan eğitim alanına dair vakıf düşüncesi etrafında hazırlanacak çalışmalara önem veriyoruz.

KATILIM VE YARIŞMA ŞARTLARI:

1.Edirne İlinde bulunan lise ve dengi okul öğrencisi olmak.
2. Yarışmaya sadece bir eserle katılmak.
3. Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, ya da yayınlanmamış olması
4. Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
a) Eserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecektir.
b) Anlatım tekniği serbesttir.
c) Eserler özgün olmalı, başka bir eserden kopya olmamalıdır.
d) Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmamalı, çalışmanın son sayfası arka kısmının sağ alt köşesine, yarışmacının adı, soyadı, yaşı, eğitim gördüğü okulu, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe açık olarak yazılmalıdır.

DİĞER HÜKÜMLER :
1. Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan eserin tüm imtiyazı Edirne Mimar Sinan Vakfı’na geçecek, eserler üzerinde yarışmacılar hak talep edemeyeceklerdir.
2. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Mimar Sinan Vakfı tarafından verilecektir.

3. Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
ÖDÜLLER :
Edirne genelinde yapılan kompozisyon yarışmasında, ilk üç dereceye giren yarışmacılara aşağıdaki ödüller verilecektir.

1.lik ödülü : Netbook bilgisayar
2.lik ödülü : Cep telefonu
3.lük ödülü : Mp 4 çalar

Yarışmada ödül alan yarışmacılara başarı belgesi verilecektir.

BAŞVURU :
Eserlerin, bir zarfa konularak, okul idarelerince 22 Nisan 2011  tarihine kadar Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Sonuçlar www.mimarsinanvakfi.org internet adresimizden öğrenilebilecektir.

ÖDÜLLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: Ödüller, 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü akşamı Edirne Mimar Sinan Vakfı tarafından Vakıflar haftası münasebetiyle Selimiye Camii yanında bulunan Balkan Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek kutlama programında yapılacak tören ile verilecektir.

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi