“Yeniden Düşünmek”

Mimar Sinan Vakfı Kültür Merkezi, Mimar Murat Yılmaz konferans salonunda 7 Mart Pazar günü bir etkinlik daha düzenlendi. Dr. Necdet YILMAZ, 7 Mart 2010 Pazar Günü Saat: 14.00’da Vakfımız Merkezi Balkan Kültür Merkezi’nde “Yeniden Düşünmek” üzerine bir konferans verdi. Osmanlı kültür ve medeniyeti üzerine çalışmaları bulunan Necdet Yılmaz, aynı zamanda tasavvuf üzerine doktora sahibi. Ayrıca Rahmetli Mehmet Zahid KOTKU ve Mahmut Esad COŞAN Hoca Efendilerin kitaplarını da yayına hazırlamaktadır.

HaberlerDuyurular

Mimar Sinan Vakfı Kültür Merkezi, Mimar Murat Yılmaz konferans salonunda 7 Mart Pazar günü bir etkinlik daha düzenlendi. Dr. Necdet YILMAZ, 7 Mart 2010 Pazar Günü Saat: 14.00’da Vakfımız Merkezi Balkan Kültür Merkezi’nde “Yeniden Düşünmek” üzerine bir konferans verdi. Osmanlı kültür ve medeniyeti üzerine çalışmaları bulunan Necdet Yılmaz, aynı zamanda tasavvuf üzerine doktora sahibi. Ayrıca Rahmetli Mehmet Zahid KOTKU ve Mahmut Esad COŞAN Hoca Efendilerin kitaplarını da yayına hazırlamaktadır.

Mimar Sinan Vakfı Kültür Merkezi, Mimar Murat Yılmaz konferans salonunda 7 Mart Pazar günü bir etkinlik daha düzenlendi. Dr. Necdet YILMAZ, 7 Mart 2010 Pazar Günü Saat: 14.00’da Vakfımız Merkezi Balkan Kültür Merkezi’nde “Yeniden Düşünmek” üzerine bir konferans verdi. Osmanlı kültür ve medeniyeti üzerine çalışmaları bulunan Necdet Yılmaz, aynı zamanda tasavvuf üzerine doktora sahibi. Ayrıca Rahmetli Mehmet Zahid KOTKU ve Mahmut Esad COŞAN Hoca Efendilerin kitaplarını da yayına hazırlamaktadır.

Necdet Yılmaz konuşmasında; yeni şeyler söylemenin gerekliliğini ve önemini vurgularken, geçmişte yaşam ve fikirleriyle günümüze de hala ışık saçmaya devam eden büyüklerimizden örnekler vererek devam etti. Mehmet Zahid KOTKU Hazretlerinin bizzat gazete kurulmasını teşvik etmesi ve bunun gereği olarak da ilk olarak para vermesini, yine Esad COŞAN Hoca Efendinin günümüzün en güncel konularından olan Alevilik konusunda Hacı Bektaş-ı Velinin Makalatı’nı yayınlayarak, Müslümanların önüne, haseten de Alevilerin önüne çok önemli bir kaynak koyduğunu belirtti.

Yeni şeyler söylemenin sadece güne mahsus bir şeyler söylemek değil, bütün çağlarda faydalanılabilecek söz ve davranışlar olduğunu, ama her Hoca Efendinin kendisine ait metotlarının olabileceği de Necdet Bey’in en çok üzerinde durduğu hususlar oldu.

Konferansın ardından Mimar Sinan Vakfı Kütüphanesine çıkılarak çay sohbeti yapıldı.

 

 

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi