Resmi Gazete İlanı

HaberlerDuyurular

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Vakfın Adı: Edirne Mimar Sinan Vakfı 
Vakfedenler  : Ahmet Erdoğan, Abdullah Tekin, Bayram Saroğlu, Ferhat Yaz, Mustafa Hatipler, Niyazi Dağ, Zeynel Değirmendereli, Hasan Gümüş, İsmail Balıkçı, Kadir İriş.
Vakfın İkametgahı  : Edirne
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No’su : Edirne Asliye 1. Hukuk Hakimliğinin 23/01/1987 gün ve K: 1978/6 Sayılı Kararı.
Vakfın Amacı  : Memleket ilmine, İrfan ve Kültürüne hizmet etmek, yurt, okul, kurs, konferans salonu, kütüphane, ibadethane, dershane, tedavi kurumları, huzur, dinlenme ve aşevleri ile, sosyal hizmet mesken ve siteler için binalar inşa etmek, her derecedeki dini ve milli eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarındaki öğrencilerin, öğrenimlerine yardımcı olmak maksadıyla ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı ve karşılıksız yurt içi ve yurt dışı tahsil, ihtisas ve doktora, burs ve kredileri vermek, kız ve erkek okulları olgunlaştırma, maharet kursları açmak, her türlü yayın, dağıtım hizmetlerinde bulunmak,, gazete, dergi ilmi ve kültürel eserler neşretmek ve bunları satın almak ve satmak memleket içi ve dışı ilmi fenni, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri takip etmek, seminer, konferans, tartışma ve tiyatro oyunları tertip etmek, ölüm, doğum, evlenme, hastalık ve her türlü felakete uğrama hallerinde muhtaçlara yardım etmek, yol, su, köprü vs. inşa etmektir.
Vakfın Mal Varlığı  : 2.500.000 TL.
Vakfın Organları   : Kurucu Heyet, Mütevelli Heyeti, Murakabe Heyeti.
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olur.
 

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi