Beraat Kandili


      Mübarek günler ve geceler Allah'u Tealanın kullarına sonsuz lutuf ve ihsanda bulunduğu, affetmek için vesileler kıldığı mübarek mevsimin içindeki mübarak vakitlerdir.
Beraat kandili de bu mevsim içindeki mübarek gecelerden biridir. Beraat gecesine mübarek denmiştir çünkü ; Beraat gecesinde yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af, mağfiret iner. Zira Rasulullah Efendimiz bu gece için şöyle buyurmuştur.'' Allah' u Teala (yani rahmet-i ilahi) Şabanın on beşinci gecesi birinci kat göğe iner. Müşrik, bit'at ehli, sılayı rahim yapmıyan ve zinan yapan kadınlardan başkasını mağfiret eder.''

HaberlerDuyurular


      Mübarek günler ve geceler Allah'u Tealanın kullarına sonsuz lutuf ve ihsanda bulunduğu, affetmek için vesileler kıldığı mübarek mevsimin içindeki mübarak vakitlerdir.
Beraat kandili de bu mevsim içindeki mübarek gecelerden biridir. Beraat gecesine mübarek denmiştir çünkü ; Beraat gecesinde yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af, mağfiret iner. Zira Rasulullah Efendimiz bu gece için şöyle buyurmuştur.'' Allah' u Teala (yani rahmet-i ilahi) Şabanın on beşinci gecesi birinci kat göğe iner. Müşrik, bit'at ehli, sılayı rahim yapmıyan ve zinan yapan kadınlardan başkasını mağfiret eder.''

      Mübarek günler ve geceler Allah’u Tealanın kullarına sonsuz lutuf ve ihsanda bulunduğu, affetmek için vesileler kıldığı mübarek mevsimin içindeki mübarak vakitlerdir.
Beraat kandili de bu mevsim içindeki mübarek gecelerden biridir. Beraat gecesine mübarek denmiştir çünkü ; Beraat gecesinde yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af, mağfiret iner. Zira Rasulullah Efendimiz bu gece için şöyle buyurmuştur.” Allah’ u Teala (yani rahmet-i ilahi) Şabanın on beşinci gecesi birinci kat göğe iner. Müşrik, bit’at ehli, sılayı rahim yapmıyan ve zinan yapan kadınlardan başkasını mağfiret eder.”

 

      Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Hz. Aişe Validemize hitaben şöyle buyurmuşlardır: ” Ey Aişe bu gece hangi gecedir ? ” buyurduğunda ; Aişe validemiz ,”Allah’u Teala ve Rasulü daha iyi bilir dedim. ” Bu gece şabanı şerifin onbeşinci gecesidirki, bu gece dünyada yapılan ameller ve kulların işleri çıkarılıp, Allah’u Tealaya arzolunur. Bu gece Allah’u Tealanın cehennemden azad ettiği kullarının sayısı, Beni Kelb kabilesinin koyunlarının yünleri sayısıncadır.” buyurdular.

      Yine bir hadis-i şerifte :” Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allah’u Teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.)  buyurulmuştur.[İbni Mace]

      Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere bu gecenin fazileti çok yücedir ve yine bu gecede bir senelik işler takdir ve tayin olunur. Yine bu gece duaların kabul olunduğu beş geceden biridir. Böyle mübarek gün ve geceler kendimiz, ailemiz ve ümmet için muhasebenin yapıldığı, bol bol tefekkür, ibadet ve zikr-u tesbihatın yapıldığı gecelerdir. 

      Hasan-ı Basri Hazretlerinin hassasiyetini paylaşarak kendi halimizi daha iyi anlıyabiliriz. Hasan-ı Basri  Hz.leri Şaban’ın onbeşinci günü evinden çıkardı. Yüzü pek solgun bir halde idi. Kendisine yüzündeki bu keder, bu solgunluk nedendir dediklerinde; Allah’u Tealaya yemin ederim ki, denizde gemisi batan kimsenin derdi benden çok değildir buyurdu. Niçin dediklerinde; çünkü ilmi yakın ile biliyorum ki, günahım vardır, sevabımdan ise korkmaktayım. Sevablarımın, iyiliklerimin kabul veya red olunacağını bilemiyorum cevabını vermiştir.
 
      Allah’u Teala bu gecenin feyzinden, bereketinden ve mağfiretinden bizleri ve tüm kardeşlerimizi nasibdar etsin. Bu gecede Allah’u Tealadan saidlerden yazılmayı temenni ve niyaz ederim.

Sabahattin BİLGİÇ
Mimar Sinan Vakfı
Mütevelli Heyeti Bşk.Yrd.

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi