Hanımın Görevleri

Soru 1:  Bir kadına kayınpederi harammıdır?
Cevap:
Gelin ev ortamında kayınpederin yanında kısa kollu saçı açık iş yapabilir. Ancak edeben yapmasa daha iyi olur. Yoksa haram değildir. 
 


 Soru 2:  Kadının kocasına karşı görevleri nelerdir?

HaberlerDuyurular

Soru 1:  Bir kadına kayınpederi harammıdır?
Cevap:
Gelin ev ortamında kayınpederin yanında kısa kollu saçı açık iş yapabilir. Ancak edeben yapmasa daha iyi olur. Yoksa haram değildir. 
 


 Soru 2:  Kadının kocasına karşı görevleri nelerdir?

Soru 1:  Bir kadına kayınpederi harammıdır?
Cevap:
Gelin ev ortamında kayınpederin yanında kısa kollu saçı açık iş yapabilir. Ancak edeben yapmasa daha iyi olur. Yoksa haram değildir. 
 

 Soru 2:  Kadının kocasına karşı görevleri nelerdir?

Cevap:
Evlilik ve nikah müessesi imandan sonra ibadet anlayışı içerisinde önemli ciddi bir meseledir. İnsan dinini nikahla tamamlamış olur. Diğer yarısı da takvadır. Hadisi şerifteki ifadesiyle.

Sorulan soruya bulunacak cevap mecburiyet açısından yani, iş mahkemeye intikal ettiği zaman hakimin mecbur kılacağı şekliyle sorumluluk farklıdır. Diyaneten yani bir müftüye fetva olarak sorulduğunda alınacak cevap farklıdır. Ahlaken verilecek cevap farkldır. İnsanlık olarak yani mürüvveten alınacak cevap farklıdır. Örf ve adet itibari ile alınacak verilecek cevap farklıdır.

Bu sorumluluğu bir ibadet anlayışı içerisinde bizi cennete götüren en kolay en kısa sebep olarak düşünmek faydalı olur. İşi en aşağı dereceden ele almak ailede huzursuzluğa geçimsizliğe sevgisizliğe neticede ayrılığa sebep olur. İşi itikad, amel, ahlak, örf, ve karşılıklı muhabbet ve sevgi noktayı nazarında ele almak gerekir. Burada eşlerin birbirlerine olan tavır, anlayış da önemlidir.

Ayet-i Celle de Rum süresinde 21. Allah’ın ayetlerinden biride onlara (eşlerinize) gönül veresiniz diye sizin için sizden zevceler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet yaratmasıdır. Burada 1 karşılıklı nefislerin sukunet ve tatmini eşler arasında meveddet ( aşırı sevgi) ve rahmet ( acıma ) zikredilmektedir. Bu hedeflere vardırıcı her türlü davranış insanın sorumluluğunda olmalı. Misal olarak bir bey hanımını mahkemeye verse yemek pişirmiyor çay pişirmiyor çamaşırımı yıkamıyor diye mahkeme hakim kadını mecbur edemez müftüye sorsa yapması lazım geldiği şeklinde fetva verir. Örf ve adet de ise aile ve kişiye göre değişik uygulama olabilir. Ama sevgi merhamet ve nefislerdeki sukunetin temini için giriş çıkışlardaki güler yüz, bir şey ikram ederken iltifat ve takdim nezaket ve kibarlık önemlidir.

Mühim olan aile içerisindeki sevgi merhamet ve sukunetin temini ile Allah’ın rızasının kazanılması gaye ve hedef edinilmelidir. 
 

Edirne Mimar Sinan Vakfı

Takip Edin...

Haber & Duyuru

Sohbetler

Soru & Cevap

Sohbet Takvimi