Divan-I Mevlâna Hâlidi Bağdadî

       Prof. Dr. Mustafa Kara’nın harika bir çalışması var. “Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri.” Osmanlının son dönemleriyle günümüze kadar gelen zaman dilimini özellikle tasavvufi geleneği inceleyen yazarımız çok faydalı bir çalışma yapmış. Okudukça coğrafyamız üzerindeki değişimi görebilir, tasavvuf erbabının değişimini ve çilelerini ve aynı zamanda gelişen şartlar karşısındaki yeni yol haritalarını fark edebilirsiniz.
Mustafa Bey çok ciddi çalışmalarının neticesinde ilginç bilgiler sunmuş. Bugün Türkiye gündeminde yer işgal eden bazı zevatın geldikleri köken ve meşreplerin bilgisine ulaşabilirsiniz.

Şimdi Kur’an Zamani!

Uzun yıllardan sonra ilk defa bu eğitim öğretim döneminde bir lisede derse girdim. Yazılı zamanı geldiğinde müfredatta olmamasına rağmen üst sınıflara kelime-i şahadeti ve gusül abdestini soracağımı söyledim. Yazılı kâğıtlarını okuduğumda gördüm ki; on yedi, on sekiz yaşındaki sınıfın yarısı kelime-i şahadeti ve gusül abdestinin alınışını yazamamış.

Geçen günlerde Rahmetli Ali Ulvi Kurucu’nun hatıralarını okurken kendisiyle ilgili şöyle bir hatıradan bahsediyor. Konya’da ilkokula giderken dedesi Veyis Efendi okulunun önünden geçmiş de çocukların okul bahçesinde kızlı erkekli oynaştıklarını görmüş.

Tgtv – Edirne Stk Platformu Bölge Toplantisi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (Tgtv) ile Edirne Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun bir araya geldiği toplantı, 13 Haziran 2009 cumartesi günü Edirne Mimar Sinan Vakfı Balkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Edirne Mimar Sinan Vakfı ve Rumeli Gençlik Grubu’nun öncülüğünde Edirne sivil toplum kuruluşlarının ev sahipliğinde düzenlenen ve saat 10.30 da başlayıp aralıklarla 16.30 a kadar devam eden görüşmelerde, 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların Türkiye’nin vizyonunda önemi ve kuruluşların verimli çalışma yolları tartışıldı.

Prof.Dr. E.Nazif Gürdoğan

GLOBALLEŞMEYE KARŞI GLOKALLEŞMEProf.Dr. Nazif GÜRDOĞAN          GLOBALLEŞME YENİ BİR DÖNÜŞÜMDÜR.         Dünyanın en zengin hammadde kaynaklarına sahip Sovyetler Birliği’nin bir iç ya da dış saldırıya uğramadan dağılıp gitmesi, Soğuk Savaş döneminin ekonomik, siyasal...