Dirilerin Anisina!

Dirilerin Anisina!

Yürürken ayaklarınızın yerden kesildiğini hissetiniz mi hiç? Ya havayı teneffüs ettikçe içinizde bir ürperme oldu mu? Veya bastığınız toprak size ses verdi mi? Gezindikçe içinizdeki hüzün, gururla birleşip gözlerinizden süzüldü mü billur billur? Toprakta hayat bulmuş çimenlerin bir başka parladığını hissettiniz mi? Ya ağaçların dallarını sallarken yaprakların “hu” sesleri size geldi mi?