Beraat Kandili

      Mübarek günler ve geceler Allah’u Tealanın kullarına sonsuz lutuf ve ihsanda bulunduğu, affetmek için vesileler kıldığı mübarek mevsimin içindeki mübarak vakitlerdir.
Beraat kandili de bu mevsim içindeki mübarek gecelerden biridir. Beraat gecesine mübarek denmiştir çünkü ; Beraat gecesinde yeryüzünde olanlar için rahmet, bereket, iyilik, af, mağfiret iner. Zira Rasulullah Efendimiz bu gece için şöyle buyurmuştur.” Allah’ u Teala (yani rahmet-i ilahi) Şabanın on beşinci gecesi birinci kat göğe iner. Müşrik, bit’at ehli, sılayı rahim yapmıyan ve zinan yapan kadınlardan başkasını mağfiret eder.”